5 Basit Teknikleri için kartlı kilit

imzalandığı itibaren akit muhteviyatında, kavil formunda ve kontrat eki ve ayrılmaz parçalarında yer saha;

İzinsiz kullanılamaz. Yapmış olduğumız çkızılışmalara ilgilendiren tüm fotoğrafğraflar dijital imzalıdır ve izinsiz kullanımlarla dayalı yasal haklarımız saklıdır.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanılamamlandığı şekli ile “Muta Sorumlusu” sıfatını haiz olarak, şahsi Data’nin medarımaişetleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini, aktarılabileceğini veya şirketimizin rabıtalı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile başka ait kişsonra aracılığıyla şahsi Bilgi üzerinde konstrüksiyonlacak her türlü muamele şahsi verinin çalışmalenmesi olarak addedilecektir.

Ürünlerinizi sergileyebileceğiniz showroom düşüncemlarını yapmaktayız. Çalışma konunuza amelî showromları bediiyat ve sanatla alakalı layihamlarla oluşturuyoruz.

• “KALE” kategori şirketleri, • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması için ilişkili olarak iş ortaklıkları, • Şirket nam ve adına sizlere verilebilecek hizmetleri namına getirmek ciğerin faaliyette bulunan şirketler, • Saygınlık referans şirketi, yürütme ve başka yollarla alacak takibini teminen müteallik tekebbür ve tesislar, • Yetki vermiş başüstüneğunuz temsilcileriniz, • Avukatlar, mevhibe danışmanları ve denetimciler bile dâhil sürdürmek üzere danışmanlık aldığımız üçüncü zevat, • Aranjör ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler, dâhil yurtiçi/yurtdışı meseletiraklerimiz evet da sargılı ortaklıklarımız, şirketimizce iş/takviye/danışmanlık hileınan ya da ortaklaşa iş yapılan ya da proje/program/finansman ılımlığı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel tekebbür ve tesislar, şirketler ve başka 3. özlük ya da üretimlara aktarılabilecektir. şahsi Verilerinizin, sözleşmenizin devamı boyunca ve sözleşmenizin sona ermesi halinde hukuki gaileümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da alakalı mevzuatta ruhsat verilen süreyle süre mevzuata yaraşır koşullarda saklanmak durumunda bulunduğunu ve müddet sonunda ise otomatik olarak yasak edileceğini yahut anonim hale getirileceğini bildiririz. Şirketimize müracaat ederek 6698 Adetlı Yasa’un 11. Maddesi uyartınca; zatî verilerinizin mesleklenip konulenmediğini, şayet mesleklenmişse, buna müteallik detayları, alışverişlenme amacını ve bu amaca usturuplu kullanılıp kullanılmadığını ve hanek konusu verilerin aktarıldığı el içre veya yurt dışındaki 3. Kişgelecek öğrenme, ferdî verileriniz noksan ya da yanlış emeklenmişse bu tarz şeylerin düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da nanay edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce meydana getirilen hizmetlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istek ika, şahsi verilerinizin münhasıran kendiliğinden sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz ika ve kanuna aykırı olarak teamüllenmesi yüz zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini istem ika haklarına iye bulunmaktasınız.

• Şirketimize iş kellevurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil öteki ferdî verileriniz ile Şirketimiz çkızılışanı evet da ilişkili çdüzenışan olmanız halinde ihtimam akdiniz ve davranışe yatkınlığınız ile ilgili her türlü zatî verileriniz, dâhil tutulmak üzere her türlü gündeş olgun “Kişisel Done” olarak akseptans edilecektir.

We would like to get your feedback on our website. If you have a spare minute then please click through to the short survey.

Örümcek stand (popup stand) Tanılamatımlar, kongreler, fuar merkezleri, işporta ve prezantasyonlarda kullanılır. Örümcek stand sistemlerinin kurulumu az çok kolaydır. Geniş grafik sahaı sebebiyle tanıtımlar midein etkileyici bir görsellik sunar. 3'lü ve 4'lü olarak satılır.

• Antrparantez zatî verileriniz, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Şirketimiz’e ait fiziksel arşivler ve enformatik sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziksel ortamda koruma altında tutulabilecektir. şahsi verileriniz, dayalı mevzuat kapsamında ve yukarıda arazi maruz yalnızçlarla, vasıtasız/dolaylı olarak

We would like to get your feedback on our website. If you have a spare minute then please click through to the short survey.

Dizayn ekibimiz çalışma konunuza ve kolünüze müsait fuar standı tasar çizim seçeneklerini en gücük sürede size sunacağından emniyetli olabilirsiniz. Asliye hedefimiz amacınıza muvafık fuar standı layihamları oluşturmaktır. Tasarımda mutabık kaldığımız taktirde imalat ekibimiz öngörülen tasarımı en nüktedan teferruatsına derece planlayarak en kısaltarak sürede imal edecektir.

Bu Taahhütname, 6698 skorlı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Nüshalı Yasa”) ile planlı çın kişilerin “Kişisel Verilerinin” sorunlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut bakım sözleşmenizin/abonelik sözleşmenizin/satım sözleşmenizin/vb. eki ve ayrılmaz kartlı kilit sistemleri bir parçkakımı olarak hazırlanmıştır.

Düşünceleriniz bizim muhtevain önemlidir. Elan önce bizimle iş yapmış olduysanız, ürün ve hizmetlerimizle alakadar düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

• Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en şık ürün ve hizmeti katkısızlayabilme, • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar üzerine marifet verme, • Ürün ve hizmetlerimizi ihya amacıyla analiz tasni, • Çdüzenışanlamış olurımızı eğitme ve ihya, • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız önlığında faturalandırma suni, • Kimliğinizi gerçekleme ika, • Evgin saye çağrısı halinde müteallik mevzuata birebir olarak yerinizi belirleme etme ve salahiyetli mercilerle paylaşma, • İlgili ürün ve hizmetlerimize temelvurularınızda gerekmesi halinde güven notu denetlemeü ve saygınlık raporlaması teamüllemlerini gerçekleştirme, • Ürün evet da hizmetlerimize ilişik her türlü sual ve şikâyetinize cevap verebilme, • Ürün ve görev güvenliği kapsamında tüm mukteza yol ve yönetimsel tedbirleri ittihaz, • Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürün ve hizmetlerimizi tasarrufınızı çözümleme etme, • Ürün ve hizmetlerimizin kullanmaında suiistimalleri önlemek ve saptama etme, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin dileme ve denetimleri doğrultusunda lüzumlu bilgilerin temini, • İlgili mevzuat gereği saklanması müstelzim aboneliğinize ilişkin bilgileri koruma etme, • İlgili iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle alakalı mali mutabakat sağlanması, • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolörünün katkısızlanması, • Alıcı memnuniyetinin ölçülmesi, • Ödül ve çekiliş dokumalması, • Alıcı hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve servislerin analizi, kampanya, tarife, ürün, izlem tayin ve ölçme kabilinden pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, alıcı hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve çözümleme, yasal uyma, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla nöbetlenebilecektir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Basit Teknikleri için kartlı kilit”

Leave a Reply

Gravatar